LET: General Education Part 10

Home » LET: General Education Part 10

This is the Multiples Choice Questions Part 10 of General Education. In preparation for the LET Exam, practice, and familiarize every question we have, it might be included in the actual examination. Good luck.

Be fully prepared for your exam, follow our tips on effective studying and test-taking strategies. Click here to read the tips:

Not passing the board exam does not mean you are not smart.
Best time schedule for review and tips on how to follow it strictly
Top 10 best food to eat for effective board exam review.
More…

General Education Part 10

1. Ito ay sinulat ni Harriet Stowe ng Estados Unidos na tumawag pansin sa kalagayan ng mga alipin at naging batayan ng mga alipin at naging batayan ng simulain ng demokrasya.

a. ang “Book of the Dead”

b. ang “Uncle Tom’s Cabin”

c. “Divina Comedia”

d. “Sa May Dakong Bukid”

e. “Quran”

Answer: b

2. Ito’y isang mahabang tulang pang-awit bilang handog sa isang dalagang may kaarawan. Kilala rin ito sa Ktagalugan dahil sa pagpupulong ng koronang bulaklak sa dalaga.

a. Senakulo

b. Kurido

c. Ensilida

d. Ang Panuluyan

e. Ang Panubong

Answer: e

3. Isang uri ng tula na binubuo ng labindalawang pantig bawat taludtod sa isang saknong at inaawit ito nang marahan. Pangunahing halimbawa ay ang “Florante at Laura.”

a. Ang Tibag

b. Balagtasan

c. Awit

d. Dulaan

e. Kurido

Answer: c

4. Isa sa mga ito ay kilalang isa sa malimit banggitin bilang tungkod ng tulang Tagalog.

a. Inigo Ed. Regalado

b. Miguel de Cervantes

c. Virgilio S. Almario

d. Jose dela Cruz

e. Manuel Bautista

Answer: d

5. Sinulat ito ni Rizal na tumatalakay sa mga suliranong panlipunan ng bayan.

a. El Filibusterismo

b. “Mi Ultimo Adios”

c. Noli Me Tangere

d. “Bayan Ko”

e. Ang Inang Bayan

Answer: c

6. Ang may-akda ng kauna-unahang aklat na nilimbag sa Pilipinas, ang “Doctrina Kristiana.”

a. Fr. Domingo de Nieva

b. Fr. Modesto de Castro

c. Fr. Miguel Bustamante

d. Fr. Jose Gomez

e. Fr. Miguel Cera

Answer: a

7. Isa sa mga ito ay hindi kabilang sa ating matandang Panitikan.

a. epiko

b. kuwentong-bayan

c. alamat

d. kantahing-bayan

e. moro-moro

Answer: e

8. Tinaguring na pinakamatandang epiko ng Pilipinas.

a. epiko

b. kuwentong-bayan

c. alamat

d. kantahing-bayan

e. moro-moro

Answer: b

9. Ang titik para sa “Himno Nacional Filipino” ay nilikha ni?

a. Jose Palma

b. Julian Balmaceda

c. Julian Felipe

d. Julian Panganiban

e. Julian Palma

Answer: a

10. Ang “Kodigo ni kalantiaw” ay naglalama ng?

a. batas na dapat sundin ng mga mamamayan

b. pamantayan para sa maayos na pamumuhay

c. batas ng kagandahang-asal

d. kasunduang pang-kalakalan

e. kasunduang pang-pulitikal

Answer: a

11. Ang akdang hindi nauukol sa relihiyon noong panahon ng Kastila

a. dalit

b. panuluyan

c. senakulo

d. panubog

e. alay

Answer: d

12. Naglalaman ng mga butil ng karunungang kinapapalooban ng mabuting payo na hango sa tunay na karanasan ng ating mga ninuno.

a. bugtong

b. talinghaga

c. salawikain

d. palaisipan

e. pabula

Answer: c

13. Ang katotohanang inihahayag sa awiting “Florente at Laura” ni Balagtas

a. kahirapan sa buhay

b. katiwalian ng mga Kastila

c. pagiibigan ng magka-ibang lahi

d. buhay pangangalakal noon panahon sa kastila

e. paraan ng pamumuhay

Answer: b

14. Dahilan kung bakit naging masigla ang pagsulat ng mga Pilipino sa magasing ” Liwayway” nuong panahon ng Hapon.

a. malaya silang sumulat

b. walang takot sa mga hapin

c. nabigyan ng pagpapahalaga ang sariling wika

d. mapayapa ang panahon

e. may mga naglakas-loob magsulat

Answer: c

15. Ang “Urbana at Felisa” na isinulat ni Modesto de Castro, ay naglalaman ng magagandang asal ng mga Pilipino tungkol sa

a. pakikipagkapwa, paggalang sa magulang at pagkilala sa Diyos

b. magandang relasyon ng magkakapatid

c. pagtupad ng tungkulin sa bayan

d. pagharap sa pagsubok sa buhay

e. pagkilala sa karapatan ng kapwa

Answer: a

16. Ano ang kahulugan na nais iparating ng talatang ito hango sa “Sa Bagong Paraiso” ni Efren Abueg?” At ang pamumulaklak at pamumunga ng mangga, santol, sinegwelas at ng iba pang punungkahoy o halaman sa loobang iyong ay nagpatuloy. Ang damuhan ay natuyo ay muling sinibulan ng bagong supling.”

a. napakaganda ng mga tanawin sa lalawigan

b. panahon ng tag-araw

c. patuloy ang paglipas ng panahon

d. malulusog ang pananim sa lalawigan

e. mas masarap manirahan sa lalawigan

Answer: c

17. Ano ang nais iparating ni Jose Rizal sa talatang ito na hango sa kanyang “Noli Me Tangere”; Mamatay akong di-man nakita ang maningning na pagbubukang-liwayway sa aking Inang Bayan. Kayong makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalimutan ang mga nalugmok sa dilim ng gabi.”

a. pagkwala ng pag-asa dahil sa mga nangyayari sa bayan

b. pag-asa sa kalayaan at paggunita sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan

c. pagpapa-walang halaga sa paghihirap ng mga bayani

d. malawakang kalungkutan nadarama sa pagkwala ng pag-asa

e. taong bayan na dumaranas ng kalupitan at karahasan

Answer: b

18. Karaniwang tauhan ng akdang ito ay mga hayop na ang layunin ay ipa-alam ang mga kaugaliang dapat pamarisan.

a. tugmaan

b. alamat

c. pabula

d. parabula

e. kwentong bayan

Answer: c

19. Sa saknong na ito na hango sa “Florante at Laura” ni Balagtas, ano ang kahulugan nito?

“Katiwala ako’t ang iyong kariktan; Kapilas ng langit, anaki’y matibay;

Tapat ang psuo mo’t di-nagunamgunam.; na ang palilio’y nasa kagandahan”

a. Ang kagandahan ay maaaring makalinlang ng tao

b. Maaring pagtakpan ng kagandahan ang isang kataksilan

c. Pisikal na kagandahan ay maaaring magpahiwatig rin ng kagandahan asal

d. Kagandahan ay maaari ring maging batayan ng pagtitiwala sa katapatan na tao

e. Sadyang mapaglinlang ang kagandahan

Answer: a

20. Anong ayos ng pantig ang ginagamit sa salitang “daigdig”?

a. KPPKKPK

b. KKPKPPK

c. KPPPKPP

d. KKPPKPP

Answer: a

Tell Us What you Think

Hello everyone! If you're happy with our service or review materials, feel free to leave a review, share your thoughts below, or join the discussion.

Your feedback helps us improve!

Leave a Comment