LET: General Education Part 11

This is the Multiples Choice Questions Part 11 of General Education. In preparation for the LET Exam, practice, and familiarize every question we have, it might be included in the actual examination. Good luck.

Be fully prepared for your exam, follow our tips on effective studying and test-taking strategies. Click here to read the tips:

Tips to overcome PANIC during board exam
Best time schedule for review and tips on how to follow it strictly
Things to do to focus you board exam review
More…

General Education Part 11

1. “Lumilipad patungong Estados Unidos si Jose noong Sabado. Ano ang _____ mong pasalubong para sa kanila? tanong ni Juana.

a. nadala

b. dinala

c. ipinadala

d. padadala

Answer: c

2. “Walang dapat sisihin sa nangyari kundi siya,” Ano ang ayos ng pangungusap?

a. di-karaniwan

b. karaniwan

c. payak

d. walang paksa

e. ganapan

Answer: b

3. Piliin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap.

a. Nahuli akong pumasok sa dahilang nasira ang sasakyan.

b. Nasira ang sasakyan kaya nahuli ako sa pagpasok.

c. Nasira ang sasakyan ko kaya nahuli ako sa pagpasok

d. Nahuli ako sa pagpasok kari nasira ang sasakyan ko.

e. Nahuli sa pagpasok ko dahil nasira ang sasakyan.

Answer: b

4. Alin sa mga sumusunod ang pinakatamang pangungusap?

a. Ang nanalo bilang Bb. Pilipinas Universe ay anak ng isang aktor.

b. Ang nanalong Bb. Pilipinas Universe ay siyang anak ng aktor.

c. Anak ng isang aktong ang nanalong Bb. Pilipinas Universe.

d. Bb. Pilipinas Universe na anak ng isang aktor and nanalo.

e. Anak ng isang aktor ang siyang nanalo ng Bb. Pilipinas Universe.

Answer: c

5. Si Lope K. Santos ay tinaguriang “______” sa dahilang siya ang kauna-unahang sumulat ng Balarila ng Wikang Pambansa na batay sa Tagalog.

a. Ama ng Balarilang Pilipino

b. Ama ng Wikang Pambansa

c. Ama ng Wika Pilipino

d. Ama ng Panitikang Pilipino

e. Ama ng mga Dalubhasang Pilipino

Answer: a

6. Ang sagisag na panulat ni Andres Bonifacio.

a. Anak-Bayan

b. Anak-Pawis

c. Anak-Dalita

d. Taga-Ilog

5. Huseng Sisiw

Answer: a

7. Sagisag na hindi kailanman ginagamit ni Marcelo H. del Pilar sa pagsulat.

a. Kinting Kulirat

b. Dolores Manapat

c. Piping Dilat

d. Basang Sisiw

Answer: a

8. “Kasingganda ni Teresita and nanalong Bb. San Lusi.” Ayon kay Mayor Santos.

a. Magkatulad

b. Pamilang

c. Di-magkatulad

d. Katamtaman

e. Panukdulan

Answer: a

9. Isang balangkas ng mga layunin, paksang aralin, kagamitan at mga hakbang na dapat isagawa para isakatuparan ang mga layunin at matamo ang nais mangyari.

a. modyul sa pagtuturo

b. banghay ng pagtuturo

c. “table of specifications”

d. batayan

e. silabus

Answer: b

10. Ang pinakagamiting paraan sa pagsusulit ng sanhi at bunga.

a. completion test

b. true or false

c. matching type

d. multiple choice

e. recognition test

Answer: c

11. Ang dapat maging panutoo ng isang guro upang masukat ang kaalaman ng mag-aaral sa pagbuo ng isang tama at mabisang pangungusap.

a. Paglagay ng bilang sa bawat salita upang makabuo ng tamang pangungusap.

b. Pagpili sa mga salitang hindi akma sa loob ng pangungusap.

c. Pag-ayos sa bawat salita upang makabuo ng mabisang pangungusap.

d. Pag-ayos sa mga lipon ng salita upang makabuo ng mabisang pangungusap.

e. Alamin ang buod upang makagamit ng mga salitang angkop sa pangungusap.

Answer: c

12. Aklat na binabasa uoang makakuha ng tiyak na impormasyon tulad ng diskyunaryo, ensayklopedya at iba pa.

a. batayang aklat

b. modyul

c. larawang aklat

d. sangguniang aklat

e. sanayang aklat

Answer: d

13. Ang istruktura sa pagsusulat ng balita sa tinatawag na “inverted pyramid”

a. maikling kuwento

b. lathalain

c. tula

d. sanaysay

e. kapsyon

Answer: b

14. Tukuyin kung anong bahagi ng pangungusap ang mga sumusunod:

hinggil sa patubig; ang mga tumayo; matalino’t masipag; sa gulang na walo

a. sugnay na di-makapag-iisa

b. pahayag

c. parirala

d. di-karaniwan

e. panaguri

Answer: c

15. Ang “madamdaming mananalaysay” ni Carmen Guerrero Nakpil at isa siyang kilalang manunulat ng kasaysayan.

a. Teodoro A. Agoncillo

b. Aniceto F. Silvestre

c. Manuel Principe bautista

d. Rafael Palma

e. Jose M. Zaide

Answer: a

16. Kasingkahulugan ng salitang may salungguhit “Isang karwahe ang nahatid sa watawat na pinagbuhusan ng husay sa pagtahi.”

a. pinagdaluyan

b. winagayway

c. pinaglaanan

d. nasilayan

e. pinagtapunan

Answer: c

17. Aklat na nagtataglay ng mga pinakahuling impormasyon tungkol sa mga punto ng kawilihan tulad ng kaganapan sa isang bansa, palakasan, relihiyon, pulitika.

a. diksyunaryo

b. pahayagan

c. atlas

d. almanac

e. ensayklopedia

Answer: d

18. Alin sa mga sumusunod na pangungusap ay may kayarian hugnayan?

a. Ang mga tatak Pinoy ay tagos sa buto ng bawat Pilipino.

b. Ang pasalubong ay paraan ng pagpapaabot ng saya at pagpapasalamat din.

c. Ang buhat at pananaw ng mga Pinoy ay pansamantalang nagbabago subalit amay mga bagay na di nag-iiba.

Answer: c

19. Piliin ang gawi ng pagsasalita: “Hindi ko sinasadyang ikaw ay saktan.”

a. gaghula

b.  paghingi ng paumanhin

c. pagsagot

d. pag-uutos

e. pagtatanong

Answer: b

20. Tinaguriang “Ama ng Wikang Pambansa.”

a. Manuel L. Quezon

b. Marcelo H. del Pilar

c. Jose Dela Cruz

d. Alejandro Abadilla

e. Severino Reyes

Answer: a

Related Reviewers for LET

Facebook
Twitter
LinkedIn